Ban chỉ đạo và UBBC xã Tản Lĩnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quý I, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2021.

Xem với cỡ chữ 

09:23 14/04/2021 | Đã xem 1080

Ban chỉ đạo và UBBC xã Tản Lĩnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quý I, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2021.

          1. Kết quả thực Quý I/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày 26/01/ 2021 Hội nghị thống nhất thành lập Ủy ban bầu cử xã Tản Lĩnh

- Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản theo luật của Ban chỉ đạo và của UBBC xã, ngày 27/01/2021

- Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất tổ chức ngày 05/02/2021; MTTQ chủ trì tổ chức thành phần theo quy định của luật.

- Ngày 18/02/2021 UBND xã Tản Lĩnh ban hành Công văn dự kiến chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu, số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị bầu cử và đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử ra Quyết định

- Ngày 19/02/2021 Uỷ ban Bầu cử ra quyết định ấn định đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị căn cứ theo Công văn của UBND xã

- Ngày 22/02/2021 tổ chức Hội nghị thông báo ấn định đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị và triển khai Liên tịch số 09 Quốc hội, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, văn bản số 1186/UBTVQH, văn bản Hướng dẫn số 19 của MTTQ Thành phố Quán trịêt công tác bầu cử của Huyện Ba Vì để triển khai các bước tiến hành giới thiệu nhân sự

- Tham gia hội nghị tập huấn công tác bầu cử của huyện tổ chức sáng ngày 25/02/2021

Các tổ Bầu cử, các cơ quan tổ chức đã hoàn thành 3 bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã theo Hướng dẫn của MTTQ xã.

- Ngày 16/3 UBBC xã tham gia tập huấn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

- Ngày 26/3/2021. UBBC xã và UBMTTQ xã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn các ban, tổ bầu cử ở các thôn lập danh sách cử tri và hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dânc ác cấp.

+ Tiếp tục thu nhận giấy khám sức khỏe từ các ứng cử viên theo công văn của Ban tổ chức Huyện ủy.

+ UBND xã đã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở các đơn vị bỏ phiếu.

+ Ngày 8/4/2021: UBND xã Tản Lĩnh ra thông báo niêm yết danh sách cử tri ở các thôn và trụ sở UBND xã. Các thôn hoàn thành  hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

* Về công tác tuyên truyền vận động: Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng zôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh 2 lần/ngày.

* Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại. Tính đến hết ngày 12/4/2021 UBBC xã Tản Lĩnh không nhận được đơn thư nào liên quan đến công tác bầu cử.

*/ Về công tác đảm bảo an ninh trật tự: ổn định, chưa phát hiện ra đội tượng nào có dấu hiệu gây rối làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Qua nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân nhất trí và ủng hộ cao trong công tác bầu cử được thể hiện qua từng hội nghị

*/  Việc chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 #8211 2026

Được sự thống nhất giữa thường trực HĐND #8211 UBND #8211 UBMTTQ xã. Ban thường trực HĐND xã ra thông báo số 01/TB-HĐND ngày 5/2/2021 về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã theo hướng dẫn của cấp trên.

Căn cứ thông báo của HĐND xã, UBMTTQ xã thực hiện bước hiệp thương thứ 1 để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.

Căn cứ kết quả hiệp thương bước 1, UBMTTQ xã hướng dẫn các thôn tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐBHĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 #8211 2026.

Hoàn thành bước giới thiệu người ứng cử thì các thôn hướng dẫn các ứng cử viên làm hồ sơ ứng cử nộp về UBBC xã.

Sau khi nhận đủ các hồ sơ ứng cử, UBBC xã bàn giao bản sao lý lịch, thu nhập cá nhân cho UBMTTQ để thực hiện bước hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ người ứng cử. Tổng số hồ sơ ứng cử ĐBHĐN xã Tản Lĩnh là 60 bộ, đảm bảo đúng cơ cấu thành phần (Có bảng danh sách chi tiết đính kèm).

Sau bước hiệp thương lần 2. UBMTTQ xã tổ chức hội nghị hướng dẫn các thôn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBHĐND và lấy ý kiến nơi công tác đối với các ứng cử thôn giới thiệu (xã đã hoàn thành. Đang chuẩn bị tổ chức hiệp thương bước 3 để lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBHĐND cấp xã.

Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu HĐND đảm bảo theo đúng luật định.

Ủy ban nhân dân xã Tản Lĩnh ra Quyết định thành lập 9 đơn vị bầu cử và 10 khu vực bỏ phiếu (10 tổ  bỏ phiếu).

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

+ Về số lượng đại biểu

Số lượng đại  biểu HĐND xã nhiệm kì 2021 #8211 2026 là:        30 đại biểu

Tổng số đại biểu dự kiến giới thiệu ứng cử:                            62 đại biểu

+  Về cơ cấu đại biểu

- Đại biểu nữ:                                       22 đại biểu                    chiếm 35%

- Đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi:             9 đại biểu                      chiếm 15%

- Đại biểu người ngoài Đảng:                6 đại biểu                      chiếm 10%

- Đại biểu dân tộc:                                9 đại biểu                      chiếm 15%

          - Đại biểu tái cử:                                  19 đại biểu                    chiếm 30%

- Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo đúng tiến đoọ, thời gian đảm bảo dân chủ khách quan và theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Việc nộp hồ sơ đủ số lượng 60 bộ, đảm bảo đúng thời gian theo luật định.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nới cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND diễn ra đúng thời gian, dân chủ, khách quan được nhân dân đồng thuận cao.

Việc lập và niêm yết cử danh sách cử hoàn thành vào ngày 8/4/2021 (trước kế hoạch đề ra 5 ngày)

13.jpg

Trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch UBBC xã Tản Lĩnh tổ chức hội nghị giao Ban chỉ đạo và UBBC xã Tản Lĩnh

 

  1. Phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2021

Thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các ĐBHĐND được thôn giới thiệu ứng cử;

Thực hiện hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 #8211 2026;

Biên tập tiểu sử những người ứng cử và thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND xã và các hòm phiếu đúng theo tiến độ.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và nắm bắt tình hình của nhân dân về công tác bầu cử.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, cử tri tham gia các bước tiếp theo./.

Loan Hiếu